Den jihočeského kardiocentra

28. 3. 2019, Townshend International School na Hluboké nad Vltavou

O kongresu

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

srdečně vás zveme na další ročník DNE JIHOČESKÉHO KARDIOCENTRA pořádaného opět v Townshend International School na Hluboké nad Vltavou. Věřím, že naše setkání bude stejně jako v minulých letech příjemné a vzájemně přínosné. Těšíme se na Vaši účast, nové poznatky, diskuse a osobní setkání. Součástí programu bude prezentace firem, kterým děkujeme za podporu konání symposia.

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory a je pro lékaře ohodnocena 6 kredity. Den jihočeského kardiocentra je rovněž zaregistrován Českou asociací sester.

Na shledanou v jižních Čechách

prim. MUDr. František Toušek, FESC
primář kardiologického oddělení
Nemocnice České Budějovice, a.s.

Program

Program konference si můžete stáhnout zde.

Souběžně s programem bude probíhat prezentace farmaceutických firem a zdravotnické techniky.

Zahájení

Jak jsme validovali guidelines?

Veselka J., FN Motol, Praha

IV. univerzální definice infarktu myokardu

Rokyta R., FN Plzeň - Lochotín

MINOCA – srdeční infarkt bez obstrukce koronárních tepen

Toušek P., FN Královské Vinohrady, Praha

Pět otázek léčby PCSK9 inhibitory

Vrablík M.1, Řehoušková K.2, 11. LF UK a VFN v Praze, 2Nemocnice České Budějovice, a.s.

Bezkrevní operace v kardiochirurgii

Pirk J., IKEM, Praha

Myokarditis na počátku 21. století

Paleček T., VFN, Praha

Možnosti a výstupy genetického vyšetření v kardiologii

Krebsová A., IKEM, Praha

Individualizace kombinované antitrombotické léčby po AKS při nutnosti chronické orální antikoagulační léčby

Hlinomaz O., FN u Sv. Anny, Brno

Oběd

Mladý pacient se srdečním selháním

Špinarová L., FN u Sv. Anny, Brno

Starý pacient se srdečním selháním

Špinar J., FN Brno - Bohunice

Krátkodobá mechanická srdeční podpora v našem regionu

Mokráček A., Kuta B., Šulda M., Tesařík R., Nemocnice České Budějovice, a.s.

Kardioneuroablace – nový horizont v léčbě synkop a parasympaticky podmíněných poruch srdečního rytmu (náš současný pohled a zkušenosti)

Bulava A., Nemocnice České Budějovice, a.s.

Sekce mladých kardiologů

Transthyretinová amyloidóza

Roblová L., VFN, Praha

Soubor pacientů s plicní embolií v Nemocnici Písek v letech 2010 - 2014

Kodým M., Nemocnice Písek, a.s.

Disekce hrudní aorty typu A – co nás může překvapit?

Hejčová D., Nemocnice Jihlava, p.o.

Od akutní plicní embolie k CTEPH

Kuchař J., Nemocnice Tábor, a.s.

Závěr

Místo konání

Informace o místě konání.

TOWNSHEND INTERNATIONAL SCHOOL

Townshendova mezinárodní škola je koedukační internátní škola v Jižních Čechách s výukou v anglickém jazyce. Tato škola, pojmenovaná po významném irském vzdělanci a humanistovi G. Townshendovi (1876-1957), vznikla v září roku 1992. Je to soukromá nezisková organizace.

VIP partneři

Hlavní partneři

Partneři

Registrace

1. autoři sdělení registrační poplatek nehradí.

Registrační poplatek 400 Kč včetně 21% DPH zahrnuje účast na přednáškách, občerstvení během akce a oběd.

Při úhradě na místě je cena registračního poplatku 500 Kč (vč. DPH)

Registrační poplatek i raut, prosím, uhraďte na účet 2107918128/2700, variabilní symbol 199409.
Stormo podmínky: Registrační poplatek vracíme v plné výši, pokud se účastník písemně omluví do 21. 3. 2019. Po tomto datu náleží účastníkovi 50 % výše. V případě, že se účastník na kongres nedostaví bez omluvy, poplatek nevracíme. Děkujeme za pochopení.

Přihlášky možno zadávat do 22. 3. 2019, po tomto datu, prosíme, kontaktujte Mgr. Blanku Záleskou, zaleska.blanka@nemcb.cz). Platby registračních poplatků po tomto datu jsou možné pouze v hotovosti na místě za zvýšenou sazbu!

Přihlášky k pasivní účasti odešlete do 22. 3. 2019.

Pole označená (*) jsou povinná.

Informace pro vystavovatele

Vážení, dovolujeme si Vás srdečně pozvat na Den jihočeského kardiocentra 2019, který se bude konat 28. 3. 2019 v Hluboké nad Vltavou, v prostorách Townshend International School.

Tuto akci pořádá Kardiocentrum Nemocnice České Budějovice, a.s. ve spolupráci s ČLK ČR, Českou lékařskou společností JEP a Českou asociací sester. Odborným garantem této akce je prim. MUDr. František Toušek, FESC, Konference se pravidelně se účastní přibližně 250 lékařů a sester z celé ČR.

Níže uvádíme možnosti firemní účasti:

VIP partner
50 000 Kč bez DPH

 • Stánek v rozsahu 2 stoly + 4 židle ve výstavním prostoru
 • Logo společnosti umístěné v sekci VIP partner v programové brožuře konference
 • Logo společnosti s pronikem umístěné v sekci VIP partner na webu konference
 • Banner umístěný v čele jednacího sálu
 • 4 registrace pro zástupce firmy zdarma

Hlavní partner
30 000 Kč bez DPH

 • Stánek v rozsahu 1 stůl + 2 židle ve výstavním prostoru
 • Logo společnosti umístěné v sekci Hlavní partner v programové brožuře konference
 • Logo společnosti s pronikem umístěné v sekci Hlavní partner na webu konference
 • Banner umístěný na podélné stěně jednacího sálu
 • 4 registrace pro zástupce firmy zdarma

Partner
20 000 Kč bez DPH

 • Stánek v rozsahu 1 stůl + 2 židle ve výstavním prostoru
 • Logo společnosti umístěné v sekci Partneři v programové brožuře konference
 • Logo společnosti umístěné v sekci Partneři na webu konference
 • 2 registrace pro zástupce firmy zdarma

 

Distribuce reklamních materiálů

Pořadatel firmám nabízí distribuci jejich reklamních materiálů účastníkům. Určeno pro firmy, které se fyzicky akce nezúčastní, pouze dodají pořadateli své materiály.

Cena za distribuci 1 konvolutu: 5 000 + DPH

Kontakty

Přihlášky fyzických osob k aktivní a pasivní účasti:

Mgr. Blanka Záleská
tel. +420 38 787 2074
e-mail: knihovna@nemcb.cz

Úhrady a platby

Ing. Lenka Vacková
tel.: +420 38 787 2219
e-mail: vackova.lenka@nemcb.cz

Kontakt pro firmy

Ing. Jitka Bouzková
tel.: +420 38 787 2229
e-mail: bouzkouva.jitka@nemcb.cz

Další informace

Bc. Iva Nováková, MBA
tel.: +420 38 787 2014
e-mail: novakova.iva@nemcb.cz